Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dzisiaj odebrałem opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Antosia. Sześcioosobowy Zespół Orzekający działający przy poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju naszego synka z uwagi na niepełnosprawność ruchową, słabe słyszenie i słabe widzenie.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Dzięki tej opinii Antoś będzie mógł nieodpłatnie korzystać z pomocy placówek oświatowych do czasu podjęcia obowiązku szkolnego.

 

Franio Słuszczak Poznaj Polub Pomóż
Kliknij i przejdź teraz na stronę Frania »